Jak nas znaleźć?

Robtools SMT Sp. z o.o.
ul. Dobrzyńska 6
85-189 Bydgoszcz
+48 52 346-60-92
Biuro
@ biuro@robtools.pl

Numer rejestrowy GIOŚ: E0016986WZ

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Robtools SMT Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000439147, o kapitale zakładowym wynoszącym 150 000 zł, opłaconym w całości, NIP 5542919587, REGON 341352798, ul. Dobrzyńska 6, 85-189 Bydgoszcz

Formularz kontaktowy